Privacy statement

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf, gevestigd aan Willem Sprengerstraat 60
8922BT Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://mwitteveen.nl/ Willem Sprengerstraat 60
8922BT Leeuwarden +31643058244

Manfred Witteveen is de Functionaris Gegevensbescherming van M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf. Hij is te bereiken via info@mwitteveen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mwitteveen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > onbeperkt > Aanhef in e-mail, telefonisch of facturatie

Adres > onbeperkt > Voor uitvoering dienst

Telefoonnummer > onbekerkt > Mogelijkheid voor telefonisch contact

E-mailadres > onbeperkt > Mogelijkheid voor e-mailbericht

IP adres > één maand > Spam voorkomen

Locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type, surfgedrag, gegevens activiteiten op onze website > 26 maanden (periode reset bij nieuwe gebeurtenis van een gebruiker) > Anoniem via Google Analytics

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld door:

 • Een verwerkersovereenkomst met Google te sluiten.
 • De laatste 3 cijfers van uw IP-adres te verbergen door de code "{ 'anonymize_ip': true }" toe te voegen bij de trackingscode.
 • Het delen van gegevens uit te zetten.
 • Geen User ID's te gebruiken waarmee betrokkenheidsgegevens van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen zijn, zodat te zien is hoe gebruikers gedurende een langere periode met onze content omgaan.
 • Geen gebruik te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mwitteveen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mwitteveen.nl. M Witteveen timmer en onderhoudsbedrijf heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Wachtwoorden versleutelen wij via Bcrypt
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall op serverniveau
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Websites & online marketing Webgeving